Natuurgebied De Maashorst

Natuurgebied De Maashorst: een gebied waar het goed toeven is. Levendige kernen, Brabantse gemoedelijkheid en gevarieerde natuur hebben voor iedere bezoeker voldoende te bieden. Heidevelden, grazige weiden, naaldbossen en loofbossen volgen elkaar op. De hoogteverschillen en open vlakten zorgen voor een spannend en uitdagend landschap. De waterpartijen en beekjes geven het gebied een temperament dat ver teruggrijpt in de historie.

Natuurgebied De Maashorst vindt zijn oorsprong in de laatste ijstijd, toen de rivier de Maas door dit gebied stroomde. De Maas was toen een brede, slingerende rivier die grindrijk zand achterliet in haar stroomgebied. De rivier verschoof noordwaarts doordat er meer dan honderdduizend jaar geleden breuken in de aardkorst ontstonden. Sommige delen van de aardkorst werden in dit proces omhoog geduwd. Deze hoger gelegen delen, horsten, zijn nog altijd duidelijk in het landschap terug te vinden. Zo ontstond ‘De Maashorst’.

Op de horst vind je grind en soms zelfs grote keien. Vroeger lagen hier woeste gronden en uitgestrekte heidevelden. In sommige delen zijn stuifduinen ontstaan. Een deel van de woeste gronden is ontgonnen en een ander deel is ingeplant met bos. Op de westgrens van de horst ligt in de ondergrond de langgerekte Peelrandbreuk. Hier is de aardkorst met ruim vier meter verschil omhooggeduwd. Door de verschoven aardlagen wordt het afstromende grondwater hier omhoog gestuwd. Daarom kan het voorkomen dat de hoger gelegen gronden natter zijn dan de lager gelegen delen. Deze bijzondere plekken worden wijstgronden genoemd. Ook dwars door De Maashorst lopen breuken waar zich wijstverschijnselen voordoen.

Natuurgebied De Maashorst is een oorspronkelijk gebied. De aanwezigheid van mensen doet daaraan geen afbreuk. Al eeuwenlang vinden er agrarische activiteiten plaats met respect voor de natuur. Ook de hedendaagse agrariërs nemen hun verantwoordelijkheid in het natuurbeheer. Waar mogelijk wordt de natuurkern van het gebied hersteld, verandert grasland in natuurbos of kruidenland en krijgt een productiebos zijn oorspronkelijke karakter weer terug. Niet voor niets wordt het gebied gezien als een parel in ontwikkeling. U draagt daar toch zeker ook uw steentje aan bij?